БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ   ЧЕРВЕН КРЪСТ - СОФИЯ  

ВХОД

| За координатори

БМ ЧК -София

Какво е 
БМЧК - София?

Български младежки Червен кръст - София е най - голямата младежка организация в София, неделима част от Столичната организация на Българския Червен кръст. 

 Повече за нас...

Какво прави 
БМЧК-София? 

Нашата дейност е обхваща различни теми сред, които първа помощ, работа с деца и младежи, разпространяване на хуманитарните ценности, здравословен начин на живот, екология, насърчаване на толерантността и уважението към различията, фондонабирания,  превенция на ХИВ/СПИН.

Разберете повече

41

Клуба на БМЧК в София 

+693

Доброволци 

+7000

Достигнати