БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ   ЧЕРВЕН КРЪСТ - СОФИЯ  

ВХОД

| За координатори

БМ ЧК -София

Структура на БМЧК-София 

БМЧК - София е изграден от 40 клуба, разделени в 6 териториални младежки организации (ТМО). Благодарение на тристепенната структура, Организацията обхваща младите на възраст от 14 до 29 години във всички райони на София, чрез създадените клубове по училища. Всеки клуб......

Разгледай още

Ръководство на 
БМЧК - София 

Столичното младежко ръководство се състои от столичния координатор и зам.-столичните координатори. Те се избират на ОСК и са с мандат 2 години. Състава на Ръководството на БМЧК - София. 

Виж повече 

100 години БМЧК 

През 2021г. Български младежки Червен кръст отбеляза своя стотен рожден ден. По случай юбилея на Организацията се проведоха много дейности насочени към отбелязването на 100 годишнината.
 
Повече за историята на БМЧК, и отбелязването на 100г., можете да разберете долу. 

Виж 100 г. БМЧК

Секретариат на Столична организация на БЧК

Секретариата на Столичната организация на Български Червен кръст се състои от щатни специалисти, които отговарят за различни ресори на дейност на организацията. БМЧК - София е част от СО на БЧК, като Част от екипът на СО на БЧК е: 

виж още