БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ   ЧЕРВЕН КРЪСТ - СОФИЯ  

ВХОД

| За координатори

БМ ЧК -София

Последвайте БМЧК-София:

Клубове на БМЧК-София

Разгледайте интерактивна карта с информация къде има създадени клубове на Български младежки Червен кръст - София.

Виж повече

10 причини да станте доброволци в Български млдежки Червен кръст - София:

Придобиваш ценен опит

Като доброволец в БМЧК-София ще имаш възможността да придобиеш ценен опит чрез участието ти в множеството ни дейности. 

Придобиваш нови умения

Като доброволец ще имаш възможността да преминеш разнообразни обучения по дейносите, които развиваме и така да придобиеш различни компетенции.

Развиваш интересите си 

Благодарение на разнообразните ни направления и модули можеш да намериш какво най-много ти харесва и да се развиеш в него, като придобиеш различни нива и станеш обучител по темата. 

Придобиваш повече увереност

Благодарение на обученията, които ще преминеш ще имаш възможност да представяш ралични теми пред различни групи, като чрез презентирането ще придобиеш увереност за следващия път. 

Правиш повече добро 

Като доброволец в БМЧК-София ще можеш да правиш добро, добро и пак добро. Ще помагаш и това гарантирано ще ти хареса. 

Чувстваш се по - щастлив 

Когато правиш добро (както правим в БМЧК-София) това ще ти хареса и ще те радва, защотото доброто върви с усмивка на лице и много щастие.

Павиш света по-добро място. 

Когато правиш добро (както правим в БМЧК-София) това ще ти хареса и ще те радва, защотото доброто върви с усмивка на лице и много щастие.

Срещаш се с нови приятели 

Когато правиш добро (както правим в БМЧК-София) това ще ти хареса и ще те радва, защотото доброто върви с усмивка на лице и много щастие.

Помагаш за укрепване на общностите

Като доброволец можеш да решиш да се включиш в нашата работа с уязвими групи и общности. Ще имаш възможността да помагаш за тяхното интегриране и развитие

Обединяваш хората

Като доброволец ще можеш да се включиш в много дейности, чиято част от целите е да обединява, защото нашето мото е че "Заедно ще направим това, което сами не можем"