БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ   ЧЕРВЕН КРЪСТ - СОФИЯ  

ВХОД

| За координатори

БМ ЧК -София

Ръководство на БМЧК - София: 

Виктор Цветанов

Координатор на 
БМЧК-София 

Мартин Атанасов

Зам. - координатор на БМЧК-София 

Мария Ташкова

Зам. - координатор на БМЧК-София 

Стояна Джакова

Зам. - координатор на БМЧК-София