БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ   ЧЕРВЕН КРЪСТ - СОФИЯ  

ВХОД

| За координатори

БМ ЧК -София

Какво правим в 
БМЧК-София? 

От Българския младежки Червен кръст - София изпълняваме различни дейности (акции, кампании, събития, обучения, лекции, презентации и други) свързани с темите/модулите или направленията, които обхваща организацията ни. 

Основните ни направления:

В БМЧК сме разделили дейностите си в 4 основни направления. Виж кои са те: 

Здравна програма на БМЧК

Направлението обединява в себе си дейностите ни свързани с намаляване на здравната уязвимост на децата и младите хора. 

Първа помощ

Направлението обединява дейностите свързани с подготовка и обучение на децата и младите хора на превантивни дейности по опазване живота и здравето на обществото. 

Активно включване в социална среда

Направлението АВС обединява дейностите на БМЧК за работа с деца и младежи.

Хуманитарно образование 

Хуманитарното образование са дейностите свързани с промотирането на хуманитарните ценности и принципи на международното движение на ЧК/ЧП. 

Обучения на БМЧК-София 

В Български младежки Червен кръст - София провеждаме обучения по всички теми/направления и/или модули с които се занимаваме. Тези обучения са предназначени за доброволци на организацията, като за тях са напълно безплатни. Чрез разнообразните ни обучения доброволците повишават знанията си по различните теми....

разбери повече

Какво правят доброволците в 
БМЧК - София 

БМЧК е доброволна младежка организация и разчита за изпълнение на своите дейности на доброволците си. Те имат възможност да преминават безплатно различни обучения от сертификационната система на БМЧК и да се включват ва различни акции и дейности, когато имат желание и възможност. Нашите доброволци.... 

виж повече