БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ   ЧЕРВЕН КРЪСТ - СОФИЯ  

ВХОД

| За координатори

БМ ЧК -София

Обучения за доброволците на БМЧК-София: 

В БМЧК-София провеждаме обучения по всички направления и модули по които работим, за да може доброволците ни, които представят, работят или презентират темата да са информирани по нея. Всеки доброволец може да се обучи по тема или модул, който обхващаме като посети наше обучение, като за всяко успешно преминато обучение се издава официален сертификат. 

Обученията се водят от сертифицирани да обучават по темата/модула доброволци на Организацията. Какво означава това - водейки се от Сертификационната система на БМЧК една тема/модул или направление има  4 нива на обучение - когато отидете на обучение по Първа долекарска помощ ще имате възможност да се обучите и да бъдете сертифицирани за нивото за което се е провеждало обучението (примерно 1. ниво - най - основното). Когато се организира обучение за 2. ниво, след като вече сте преминали 1. ниво ще можете да отидете и да надградите знанията си по темата. По-високите нива дават различни права спорд сертификационата ни система. В зависимост обучение за какво ниво преминете и бъдете сертифицирани ще имате възможност да работите по темата, да презентирате или даже обучавате. 

Нивата започват от най-основното първо ниво и завършват с изключително задълбоченото 4то такова. В рамките на област могат да се правят обучения само за 1 и 2 ниво, за 3 и 4 се правят обучения на национално ниво, които се организират от Националното ръководство на БМЧК. 

Обученията са напълно безплатни за всички членове на БМЧК, като информация за предстоящи обучения се публикува в информационните канали на организацията. Обхващат се всички теми с които се занимаваме (можете да ги разгледате от тук)